Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Inspraak Centrum-Venekoten

7 oktober 2013

De Commerciële Club Ooststellingwerf voelt zich nauw betrokken bij het masterplan Centrum-Venekoten. Het plan raakt veel van onze leden. Daarom roepen wij u op gebruik te maken van deze inspraakbijeenkomsten.

7 oktober is de eerste inspraakbijeenkomst over het ontwerp Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord in het gemeentehuis.

Het Masterplan bevat de toekomstvisie voor zowel het centrum van Oosterwolde als voor het bedrijventerrein Venekoten Noord. Ook worden plannen gepresenteerd over de toekomstige inrichting van de Venekoterweg tussen Vaart en N381.

impressie centrum OosterwoldeWij willen graag met u praten over het parkeren, de auto's in en rond het centrum, de inrichting van de openbare ruimte en andere zaken waardoor we een aantrekkelijk centrum in het dorp kunnen behouden.
We willen ook met u praten over de toekomstmogelijkheden van de bedrijvigheid, de ontsluiting en vooral ook de sfeer: hoe presenteert Oosterwolde zich aan de buitenwereld?

De plannen zijn nu nog niet definitief. Uw mening doet er daarom toe. We hebben uw mening nodig om een plan te maken dat van ons allemaal is, van heel Oosterwolde.

Kunt u niet op 7 oktober? Op 30 oktober vindt een tweede bijeenkomst plaats. Ditmaal in hotel De Zon in Oosterwolde om 19.30 uur. In de tussentijd mag u uiteraard ook schriftelijk reageren met een briefje gericht aan burgemeester en wethouders. Het plan is in te zien bij de publieksbalie op het gemeentehuis en via de website van de gemeente. Bij de publieksbalie hebben we ook de belangrijkste kaarten opgehangen, zodat u die rustig kunt bekijken.

voorblad materplan bijlage projectenboek
Download het masterplan als PDF

Download de bijlage projecten
overzicht als PDF


Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Ooststellingwerf.

Voor meer informatie over de inspraakavond van 7 oktober >> 

Voor meer informatie over het masterplan Centrum - Venekoten Noord >>