Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Tweede inspraakavond ontwerp Masterplan Oosterwolde

30 oktober 2013

De Commerciële Club Ooststellingwerf voelt zich nauw betrokken bij het masterplan Centrum-Venekoten. Het plan raakt veel van onze leden. Daarom roepen wij u op gebruik te maken van deze inspraakbijeenkomsten.

Op 30 oktober organiseert de gemeente de tweede en laatste inspraakbijeenkomst over het ontwerp Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Het plan ligt ter inzage en we roepen iedereen op om met ons mee te denken én te praten over Oosterwolde. De bijeenkomst start om 19.30 uur in hotel De Zon te Oosterwolde. Iedereen is van harte welkom!

Het Masterplan bevat de toekomstvisie voor zowel het centrum van Oosterwolde als voor het bedrijventerrein Venekoten Noord, evenals over de toekomstige inrichting van de Venekoterweg tussen Vaart en N381.

impressie centrum OosterwoldeOp de eerste inspraakavond op 7 oktober lag de nadruk op de presentatie van het plan door de gemeente. Op 30 oktober willen wij vooral u aan het woord laten en met u in gesprek gaan over het plan. Wij willen graag met u praten over de aantrekkingskracht van het winkelgebied, het parkeren, de auto's in en rond het centrum, de inrichting van de openbare ruimte, de mogelijkheden voor ondernemers in het centrum en andere zaken waardoor we een aantrekkelijk centrum in het dorp kunnen behouden. We willen ook met u praten over de toekomstmogelijkheden van de bedrijvigheid, de ontsluiting en vooral ook de sfeer: hoe presenteert Oosterwolde zich aan de buitenwereld?

Hebt u goede ideeen, waardevolle aanvullingen of inhoudelijke kritiek op de plannen, breng ze dan op 30 oktober a.s. naar voren. De plannen zijn nu nog niet definitief. Uw mening doet er daarom toe. We hebben uw mening nodig om een plan te maken dat van ons allemaal is, van heel Oosterwolde.

In de tussentijd mag u uiteraard ook schriftelijk reageren met een brief gericht aan burgemeester en wethouders. Het plan is in te zien via de website van de gemeente en bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Bij de publieksbalie hebben we ook de belangrijkste kaarten opgehangen, zodat u die rustig kunt bekijken.

voorblad materplan bijlage projectenboek
Download het masterplan als PDF

Download de bijlage projecten
overzicht als PDF


Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Ooststellingwerf.

Voor meer informatie over de inspraakavond van 30 oktober >> 

Voor meer informatie over het masterplan Centrum - Venekoten Noord >>