Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Enquête - Economische Toekomstvisie Ooststellingwerf 2014-2018

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De Commerciële Club Ooststellingwerf (CCO) grijpt deze gelegenheid aan om, in de vorm van een uit te brengen "Economische Toekomstvisie Ooststellingwerf 2014 - 2018", de stem van ondernemend Ooststellingwerf te laten horen in aanloop naar de collegeonderhandelingen. Daartoe willen we graag goed in kaart brengen wat er zoal leeft in Ooststellingwerf – en wie kan dat beter vertellen dan ondernemers zelf?

De CCO en MKB-Nederland Noord hebben gezamenlijk een enquête opgesteld. Daarin stellen we u als ondernemer een aantal vragen over uw bedrijf, de omgeving waarin u onderneemt, de kansen en de bedreigingen die u ziet in de komende jaren en wat er volgens u nodig is om de economie van Ooststellingwerf sterker te maken en te houden. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De resultaten van deze enquête worden meegenomen in een "Economische Toekomstvisie Ooststellingwerf 2014-2018" die de CCO in aanloop naar de verkiezingen zal aanbieden aan de lokale politiek en zal publiceren op haar website.

De enquête is inmiddels beëindigd, de resultaten zullen in de aanloop van de verkiezingen gepubliceerd worden.