Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Ecomunitypark: het is zover. Uniek duurzaam werklandschap voor bedrijven

Waar vorig jaar nog groene weilanden waren is nu gestart met de realisatie van het Ecomunitypark, het 'duurzame werklandschap van de toekomst'. Met het slaan van de eerste paal van ECOstyle BV en de opening van de 'Ecomunitybox' door Gedeputeerde Economische zaken Hans Konst, van de Provincie Fryslân, is op 4 maart de start van het park officieel gemarkeerd. Tien jaar lang hebben verschillende partijen, waaronder de noordelijke kennisinstellingen, de gemeente en de provincie, in Noord-Nederland intensief samengewerkt aan de voorbereidingen van dit werklandschap.

artist impression Ecomunityopark

Geen standaard bedrijventerrein, maar een ecologisch werklandschap waar innovatie en ondernemerschap, en het delen van kennis en faciliteiten centraal staan. Niet in Silicon Valley, maar 'gewoon' in Oosterwolde. Ecomunitypark wordt één van de mooiste werklandschappen die Nederland rijk is, met een uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteit.

Een ruimtelijke kwaliteit die bedrijven de kans biedt zich te onderscheiden, inhoud te geven aan duurzaamheid en te werken in een hoogwaardige werkomgeving die bijdraagt aan het welzijn en de inzetbaarheid van mensen. Maar vooral ook een plek waar innovatie optimaal gestimuleerd wordt en vrij baan krijgt.

Duurzaamheid centraal

Initiatiefnemer van het Ecomunitypark is Anne-Jan Zwart van ECOstyle. Dat bedrijf verhuist eind 2015 van Appelscha naar het Ecomunitypark. Samen met andere bedrijven die op de één of andere manier inhoud willen geven aan duurzaam ondernemen en zich daarmee willen onderscheiden. Daarbij gaat het om bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering of bedrijven die duurzame producten of diensten aanbieden.

Samenwerking vanuit het hart

EcomunityboxHet kloppend hart van Ecomunitypark wordt het Ecomunity Center, waarvan de in maart geopende Ecomunitybox de voorloper is. Dat is dé plek waar MKB-bedrijven en kennisinstellingen tastbaar vorm gaan geven aan een intensieve samenwerking en waar ze aan de slag kunnen gaan met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en de verbetering van bedrijfsprocessen.
Met het Friesland College, Stenden University, Van Hall Larenstein, NHL, Nordwin College, Hanzehogeschool zijn afspraken gemaakt over de invulling van deze samenwerking. Voor het onderwijs biedt Ecomunitypark de gelegenheid om in een bedrijfsmatige omgeving onderwijsdoelstellingen vorm en inhoud te geven, in de vorm van onderzoek, stages en het uitvoeren van opdrachten.

Wat brengt u het park?

Welke bedrijven kunnen zich vestigen op Ecomunitypark? Er zijn bedrijven die belangstelling hebben voor de visie van EcoMunity, maar denken dat ze niet duurzaam genoeg zijn. Voor Ecomunitypark zijn twee andere vragen relevant, namelijk: wat betekent het park voor mijn bedrijf en wat betekent mijn bedrijf voor het park? Wat breng ik het park, en wat brengt het park mij? De doelstelling van Ecomunitypark is om met elkaar duurzame relaties te realiseren om zo een impuls te geven aan de regionale economie in Zuidoost-Friesland."

Innovatief denken meteen van start

Voordat de eerste gebouwen betrokken kunnen gaat Ecomunitypark alvast kwartier maken vanuit de Ecomunitybox, een tijdelijk gebouw. De Ecomunitybox wordt bezet door vertegenwoordigers van de bij het project betrokken bedrijven en partners, zoals TCNN en de noordelijke kennisinstellingen. Bij hen kunnen ondernemers terecht met vragen over innovatie, of om in overleg te bepalen hoe zij voor de realisatie van vernieuwende ideeën voor hun bedrijf gebruik kunnen maken van een kennisinstelling. De box is ook te huur als locatie voor bijeenkomsten (over een bij het park passend thema). Elke dinsdag kunt u vrijblijvend binnenlopen bij de Ecomunitybox (en op andere dagen op afspraak). Meer informatie: .