Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

'Belangrijk dat we bewust met het milieu omgaan'

Zorggroep Liante onderzoekt inzet biomassa

Bij Zorggroep Liante staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Om daar beleidsmatig een goede invulling aan te geven is het bureau Zienergie ingeschakeld. 'Samen wordt bekeken welke punten onze aandacht nodig hebben', aldus Joop Jonkman, directeur van Zorggroep Liante.

Liante Ecotap Joop Jonkman

Foto: Fototekst.nl

Onder Zorggroep Liante vallen onder andere de Ooststellingwerfse zorginstellingen Sinnehiem, Riemsoord en Rikkingahof. In overleg met Zienergie zijn er drie pijlers opgesteld: duurzame werkgever, samen duurzamer en duurzame zorgverlening. Aan de hand daarvan zijn er ambities, doelstellingen en maatregelen geformuleerd.

Als het om het punt 'duurzame werkgever' gaat, dan vindt Liante de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Ook hecht de organisatie waarde aan vitale medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Jonkman: 'We willen tot de beste 10% werkgevers in onze branche behoren als het om de tevredenheid van onze medewerkers gaat. In 2011 hebben wij deze koploperspositie al behaald en dat willen we natuurlijk vasthouden.'

Bij 'samen duurzamer' wordt het thema duurzaamheid bij de samenwerkingspartners onder de aandacht gebracht. 'Een stukje bewustwording creëren, maar eventueel ook gezamenlijk tot verbetering komen', aldus Jonkman. Bij de inkoop wordt bewuster gekeken waar wordt ingekocht en proberen we ook duidelijkheid te krijgen hoe bepaalde producten tot stand zijn gekomen.

De derde pijler is 'duurzame zorgverlening'. Daarbij passen volgens de bestuurder een financieel, gezonde bedrijfsvoering, een prettige en veilige leefomgeving voor de cliënten en kwalitatief hoogstaande zorg en dienstverlening bij. Zorggroep Liante behoort ook hierin tot de koplopers in de branche.

Een concreet voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op dit punt is terug te vinden in de menukeuze. 'De cliënten hebben de mogelijkheid om geen vlees te kiezen', aldus Jonkman. Hiermee reduceert men de CO2 uitstoot.

Daarnaast wordt gekeken hoe energie kan worden bespaard en schade aan het milieu kan worden geminimaliseerd. Opvallende daarbij is het onderzoek naar de inzet van biomassa. 'Wij hebben veel afval van incontinentiemateriaal. We willen kijken of we daarmee onze verwarmingsketels kunnen gaan stoken.' Er wordt bekeken of de verwerking van het incontinentiemateriaal gecombineerd kan worden met andere bedrijven en organisaties in de regio. Op lokaal niveau kan het materiaal dan verwerkt gaan worden.

Ook bij de aanschaf van nieuwe auto's wordt rekening gehouden met het milieu. Er worden nieuwe auto's ingekocht, maar altijd gebruikte voertuigen die bovendien vallen binnen het energielabel A of B. 'Ook als het om meubilair gaat kopen wij ook veelal tweedehands in', vertelt Jonkman. 'En we vervangen alleen iets als de noodzaak er is.'

Tevens heeft de onderneming een intranet-systeem opgezet. Hiermee wordt veel papier bespaard. 'Wij hebben zo'n 750 medewerkers in dienst. Neem alleen al de tweemaandelijkse nieuwsbrief of de maandelijkse salarisstroken die nu digitaal wordt verspreid in plaats van op papier.'

Bij de nieuwbouw van de zorginstellingen Sinnehiem in Haulerwijk en Riemsoord in Appelscha stond het thema duurzaamheid ook al centraal. Zo is er onder andere gekozen voor warmtepompen en verlichting middels sensoren. Voor de ingang van Sinnehiem is een oplaadpunt voor elektrische fietsen gerealiseerd die werkt op zonne-energie. Iedereen mag er gratis van gebruik van maken.

Jonkman: 'Het is belangrijk dat we bewust met het milieu omgaan. Voor ons de reden om het manifest te ondertekenen. Dicht bij huis en hier kunnen we echt wat mee!'