Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

De VAR verdwijnt nu echt per 1 mei 2016

De VAR ( Verklaring Arbeidsrelatie) verdwijnt in 2016 en wordt vervangen door een specifieke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Nu echt aan de slag!
Stand van zaken
De Eerst Kamer heeft nu definitief de knoop doorgehakt: per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en daarvoor in de plaats komen de model- en voorbeeldovereenkomsten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om 1 april 2016 te hanteren als einddatum, doch met een maand uitstel kon de Staatssecretaris wel leven. Dus tot 1 mei 2016 kan er nog gewerkt worden met de VAR, maar ondernemers moeten zich nu echt gaan voorbereiden op de nieuwe situatie. 

In de toekomst zal alleen een juiste overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen voorkomen dat er geen loonheffing en sociale lasten dienen te worden ingehouden.
 
Implementatieperiode tot 1 mei 2017
Er komt een soort “overgangsperiode” van 1 mei 2016 tot aan 1 mei 2017. Hoe werkt dat?

Vanaf 1 mei 2016 kunt u als opdrachtgever en opdrachtnemer niet meer werken met de VAR! U moet werken volgens de nieuwe regels.
In de periode vanaf 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 krijgen partijen de tijd om hun werkwijzen en afspraken eventueel aan te passen.

De Belastingdienst gaat in deze periode wel controleren maar zal terughoudend zijn met het opstellen van sancties wegens overtreding van de nieuwe wetgeving.

Let wel: deze terughoudendheid zal niet gelden als u nog werkt met de VAR! Er zal met nieuwe overeenkomsten moeten worden gewerkt.

Intussen zal de Belastingdienst komen met een “handleiding beoordeling arbeidsrelaties”. Aan de hand daarvan kunnen partijen beoordelen of ze met een juiste overeenkomst werken. Zo niet, dan kan die worden aangepast tot 1 mei 2017.
 
Soorten overeenkomsten
Partijen kunnen zelf een overeenkomst maken. Wilt u er zeker van zijn dat deze correct is dan kunt u die overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst ter goedkeuring.

U kunt ook kiezen om een door de Belastingdienst opgestelde “voorbeeldovereenkomst” te gebruiken. Deze staan op de site van de belastingdienst (http: www.belastingdienst.nl- zoekterm: voorbeeldovereenkomsten).
Indien een voorbeeldovereenkomst ongewijzigd hanteert dan mag u er op vertrouwen dat u gevrijwaard bent van loonheffing en sociale lasten.
Dit uiteraard indien er in de dagelijkse praktijk ook overeenkomstig de overeenkomst wordt gewerkt.
Gebruikt u een voorbeeldovereenkomst en laat u bepaalde passages achterwege dan dient u alert te zijn. De Belastingdienst heeft in de voorbeeldovereenkomsten aangegeven welke passages u niet mag veranderen.

Doet u dat wel dan moet u maar afwachten of de Belastingdienst en uiteindelijk de Rechter u gelijk geeft.

Wilt u dit voorkomen dan kunt u de overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst ter goedkeuring.
 
Werken zoals het op papier staat
Indien blijkt dat de overeenkomst totaal niet aansluit met de werkelijke situatie en dat blijkt bijvoorbeeld bij een controle van de Belastingdienst dan bent u de klos.

Uitbetaalde bedragen worden als netto loon beschouwd; dit netto loon wordt gebruteerd en de sociale werknemerslasten en loonheffing dienen achteraf alsnog te worden betaald. Daarnaast moet u ernstig rekening houden met een forse boete.
 
Geen verplichting
Net als de VAR is het sluiten van een overeenkomst geen verplichting. Indien blijkt uit alle feiten en omstandigheden dat de opdrachtnemer echt niet in dienst is bij de opdrachtgever dan is een overeenkomst overbodig.

Denk hierbij aan kleine klussen en dat er gedurende kortere tijd een opdracht wordt uitgevoerd. En dat de opdrachtnemer meerdere klussen uitvoert voor andere opdrachtgevers. Dan is er sprake van een echte ondernemer en geen werknemer.
 
Dit artikel wordt u aangeboden door Marten Visser RB, werkzaam bij Nettax belastingadviseurs.
Nettax is een onafhankelijk belastingadviesbureau en bedrijfsadviesbureau.

www.nettax.nl
0516-433652  / 06-21516407