Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Thema avond Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

De ondernemersbijeenkomst ‘samenwerking onderwijs en bedrijfsleven’ van 7 oktober jongstleden werd door ruim negentig ondernemers en onderwijsvertegenwoordigers bezocht.

Tijdens de bijeenkomst ging zowel onderwijs als bedrijfsleven in op de manier waarop samenwerking mogelijk is, wat de wensen hierin zijn en welke ervaringen al zijn opgedaan.

De eerste inleiding werd gegeven door het Friesland college over de visie en de ontwikkelingen rondom de praktijkleerroute. Met deze werkwijze wil het Friesland college hun aanbod aan onderwijs nog meer richten op de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. Waarbij studenten vroegtijdig leren werken in de praktijk van het bedrijf. Het is daarbij ook de bedoeling docenten meer bij het bedrijfsleven te betrekken. Men verwacht dat de praktijkleerroute meer verbinding zal brengen met het bedrijfsleven en studenten beter laat aansluiten bij de praktijk.

Van Hall Larenstein heeft gesproken over de visie en de ontwikkelingen rondom de samenwerking hogeschool en bedrijven binnen het Centre of Expertise (CoE)/lectoraten. Binnen het CoE en richt de hogeschool zich specifiek op de samenwerking tussen studenten, lectoren en bedrijven rond vraagstukken op specifieke thema’s. In Oosterwolde is bijvoorbeeld onlangs gestart met een lectoraat bodem, die met name met bedrijven vraagstukken rondom bodemproblematiek zal gaan onderzoeken. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek en het versnellen van duurzame innovaties op het gebied van de bodem. Het CoE/een lectoraat is daarmee het middel om de samenwerking tussen bedrijven en de hogeschool te versterken.

Onderwijs en bedrijfsleven

Stichting Duurzaam Ooststellingwerf (DO!) heeft zich gepresenteerd als een stichting ontstaan vanuit een aantal ondernemers die eerder hebben meegedaan aan Koploperprojecten. DO! wil de gemeente duurzamer maken en start daarvoor met concrete projecten. Dit wil de stichting doen door samen te werken met de overheid, onderwijs, bedrijven en de inwoners van Ooststellingwerf.

Na een korte pauze is een presentatie gegeven door de Horecawerf Noord – Nederland en Actifood. Zij werken veel samen met studenten van Stenden. Dit is een hele positieve waarin bijvoorbeeld door studenten een hele hotelkamer is uitgewerkt, maar ook gekeken is naar de duurzame processen binnen het bedrijf. Soms leidt dit tot eye openers, omdat studenten open en vrij naar de zaken kijken.

Tot slot is een presentatie gehouden door Technologiecentrum Noord – Nederland (TCNN), zij zijn vooral verbindende schakel tussen ondernemers en onderwijs. Hun presentatie ging over reeds succesvolle innovatieve projecten, maar ook de do’s en dont’s bij het samenwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven. Welke valkuilen zijn er en welke praktijkervaringen zijn er zoal.

Wilt u meer weten over de praktijkleerroute dan kunt u contact opnemen met:

Paula Bijvoets
T +316 52 63 26 46

Wilt u meer weten over TCNN dan kunt u contact opnemen met:

Dennis Carton
T + 31 (0)50 5752836
M +31 (0)6 27092169