Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Zaterdag 6 januari hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst bij restaurant De Lindehoeve in Appelscha.

Het was een goedbezochte en vooral een prettige en gezellige middag en avond. De voorzitter schetste dat we momenteel middenin een aantal grote transities zitten waarbij de huidige maatschappelijke en economische verhoudingen radicaal zullen wijzigen.

Wat vooral ten grondslag ligt aan deze disruptieve ontwikkelingen is de invloed van de technologie en dan vooral op het gebied van de mobiele communicatie. Dat maakt nl. dat we leven in een netwerk- en informatiesamenleving waarbij alle denkbare informatie overal ter wereld op elk gewenst moment tot onze beschikking hebben. En vooral dat we dit gigasnel met miljarden mensen kunnen delen. Dat geeft met recht betekenis aan de kracht van het delen. De samenleving zal mede daardoor veranderen van een verticaal geordende en centraal gestuurde naar een horizontaal georiënteerde samenleving. Daarbij zullen ethiek en sociaal maatschappelijke waarden een steeds grotere rol gaan spelen in het maken van bedrijfsmatige keuzes en beleid.

De voorzitter riep op tot het toepassen van KPI’s en vertaalde dat als ‘klooi en pruts initiatieven’. Ofwel innovatie met nog meer creativiteit, minder kaders en vooral het lef om dit met elkaar te delen.
De voorzitter zei trots te zijn op een aantal mooie, innovatieve en ambitieuze projecten in de gemeente waar we moed, lef en vertrouwen mee tonen. Projecten die we gezamenlijk uitvoeren en waarmee we maatschappelijke waarde toevoegen.

Afsluitend riep de voorzitter allen op betekenis te geven aan het nieuwe jaar en wenste iedereen daarmee een betekenisvol 2018.
Zonder overleg vooraf sprak ook burgemeester Oosterman aansluitend over de hedendaagse mobiele communicatie. Hij sprak daarbij zijn zorg uit voor de doorslaande aandacht hiervoor die ten koste dreigt te gaan van het sociale aspect en onderlinge persoonlijke contacten.