Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Doelstelling

Ooststellingwerf is een echte plattelandsgemeente met circa 26000 inwoners, aantrekkelijk qua natuur en landschap, centraal gelegen in Noord-Nederland. Goed bereikbaar met (snel)wegen op gepaste afstand en de grotere noordelijke steden onder handbereik. Voor de continuïteit van dit aantrekkelijke woon- en leefklimaat is behoud van werkgelegenheid van essentieel belang.

Op grond van demografische ontwikkelingen, in combinatie met de huidige economische crisis, (b)lijkt in toenemende mate te worden ingezien dat de ontwikkeling van de noordelijke economie niet een zaak is van alleen kernzones en dat een gepaste economische ontwikkeling van het platteland absoluut (meer) aandacht verdiend. De centrale ligging in Noord-Nederland en de aanwezige kwaliteit van natuur en landschap bieden, in combinatie met een goede bereikbaarheid, aantrekkelijke mogelijkheden voor de noodzakelijke economische basis voor een prettige woon- en leefomgeving in Ooststellingwerf.

CCO Toekomstvisie 2018-2022

Als actieve ondernemersorganisatie wil de CCO een bijdrage leveren aan de economische dynamiek binnen de gemeente. Wij kiezen daarbij voor het stimuleren van een gezond economische klimaat binnen de gestelde ruimtelijke en landschappelijke randvoorwaarden. Dat is goed voor de samenleving en goed voor de ondernemers. Een ondernemende houding, behalve bij ondernemers ook bij de gemeentelijke overheid, en een constructieve samenwerking tussen gemeentelijke overheid en bedrijfsleven zijn daarbij essentieel.


Samen zijn we aan zet

Een belangrijke functie van de CCO is en blijft natuurlijk het bieden van een platform aan ondernemers waarbinnen formeel en informeel contacten kunnen worden benut om sámen te komen tot een gezonde economische ontwikkeling binnen de gemeente Ooststellingwerf.

De rode draad in de toekomstvisie van de CCO is: SAMEN KOERS HOUDEN 2.0

button-download

 

 

Contact

Commerciële Club Ooststellingwerf
p/a Anne Vondelingstraat 49
8426 LC Appelscha