Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Bestuursoverleggen

09 november 2022

Een afvaardiging van de besturen van de Commerciële Club Weststellingwerf, de Ondernemers Kring Opsterland en de Commerciële Club Ooststellingwerf heeft sinds lange tijd weer een overleg gehad. Er is gesproken over wat er binnen de verschillende clubs speelt, hoe we samen kunnen optrekken binnen de OWO-gemeentes en hoe we gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren.

„Een positieve avond waarin veel ideeën de tafel zijn gepasseerd en wat in 2023 ook zeker in een gezamenlijke activiteit een vervolg krijgt”, aldus onze voorzitter Jarno Graafstra.
De besturen zitten in januari weer bij elkaar voor een vervolg.

Voorzittersoverleg Friesland

Een dag later vond het Fries Voorzittersoverleg plaats. Dit keer waren we te gast in Franeker.
Er is gesproken over het Groot Fries Ondernemers Treffen. Dit evenement wordt verplaatst van februari 2023 naar november 2023 in verband met de beschikbaarheid van enkele sprekers.

Daarnaast kwam de invulling van de verschillende clubprogramma’s voor volgend jaar aan bod. Er is veel informatie gedeeld over leuke activiteiten en sprekers. Ook is het belang en de invulling daarvan in samenwerking met de VNO-NCW voor ons als clubs besproken.
Het volgende voorzittersoverleg staat voor januari gepland in Heerenveen.