Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

CCO welkom bij Stellingwerf College

31 januari 2023

De Commerciële Club Ooststellingwerf was maandagavond 30 januari welkom bij het Stellingwerf College in Oosterwolde. Het programma was met een ALV, rondleiding, presentaties en een diner zeer divers.

CCO stellingwerfcollege 3

Vanaf 17.00 uur was de inloop. Er waren ruim dertig leden aanwezig. In drie groepen werden ze door de school rondgeleid. Op een paar plekken gaven leerlingen enthousiaste presentaties, zoals over de ‘Young Solar Challenge’. Sinds 2014 doet de school mee aan dit project. Jaarlijks bouwt een groep gemotiveerde leerlingen zelf een boot die volledig op zonne-energie vaart. Hiermee gaan ze met andere scholen de strijd aan. Uiteraard zijn voor een dergelijk project sponsoren nodig. Vier leden van het team vertelden er uitgebreid over. Het kan niet anders dat zij met hun prikkelende verhaal enkele CCO-leden over de streep hebben getrokken om hun project te gaan sponsoren.

CCO stellingwerfcollege 1CCO stellingwerfcollege 2CCO stellingwerfcollege 4CCO stellingwerfcollege 5

Na de rondleiding werd in de school een maaltijd verzorgd door Pand 1880 uit Haulerwijk. De ruimte van de afdeling ‘Zorg & Welzijn’ bleek hier uitermate geschikt voor.

ALV
Voor de ALV verplaatste het gezelschap zich naar de kantine in gebouw E. Hier stond voor iedereen koffie en/of thee klaar. De notulen van deze vergadering worden te zijner tijd met de leden gedeeld. Nu al leuk om te vermelden is dat de activiteitencommissie volop in beweging is. Niet alleen zijn er in 2022 veel leuke bijeenkomsten gehouden, zoals het praamzeilen en bedrijfsbezoeken aan SPITS en Machandel, ook voor 2023 staat het nodigde op het programma. Zo vindt eind maart een studiereis naar Eindhoven plaats.

Lezingen
De avond werd afgesloten met drie boeiende lezingen. Allereerst was het woord aan Sonja van der Wijk, directeur-bestuurder van de school. Zij hield een algemeen verhaal over de vormgeving van het onderwijs op het Stellingwerf College. Er was speciale aandacht voor de gevolgen van corona (wat o.a. tot achterstanden heeft geleid), de komst van 21 Oekraïense leerlingen op de school en de bestuurlijk fusie met de scholengemeenschappen in Wolvega en Steenwijk.
Brant Visser, de tweede spreker, is verbonden aan het Techniek Expertise Centrum. Hierin werken diverse gemeenten, scholen en het bedrijfsleven samen om voldoende mensen op te kunnen leiden voor een baan in de technieksector. Doelstelling is om jaarlijks driehonderd leerlingen in deze regio enthousiast te maken voor techniek. Dat gebeurt onder meer door het aanbieden van informatiebijeenkomsten, zoals Techniek Tastbaar. Enkele leden van de CCO waren hier vorig jaar al bij betrokken.
Het bedrijfsleden is ook nauw betrokken bij het Stellingwerf College als Technasium. Hierover hield Astrid Rienks een presentatie. In teams werken leerlingen aan opdrachten die door externe opdrachtgevers zijn verstrekt. De opdrachten zijn gericht op duurzame en innovatieve oplossingen. De leerlingen worden tijdens een traject bijgestaan door een expertbegeleider. Excursies en bedrijfsbezoeken vormen ook een onderdeel.
CCO-leden die meer over het Technasium en/of het Techniek Expertise Centrum willen weten, kunnen uiteraard contact met Brant en Astrid opnemen.

lezing CCO SC